Avtackning av FSDB:s förbundsordförande

På kongressen den 30 maj i Sundsvall valdes Amanda Lindberg till FSDB:s nya förbundsordförande på två år. Hon efterträder Pontus Degsell som inte ställde upp för omval. Den 23 juni avtackades Pontus Degsell efter åtta år som förbundsordförande med öppet hus i FSDB:s lokaler i Enskede (se bilden). Ett stort antal personer var närvarande och [...]

Avtackning av FSDB:s förbundsordförande