Tillgängligt  
  


Startsidan

  |  

Våra verksamheter

  |  

Om Mo Gård

  |  

Nyheter

  |  

Mo Gård förlag

  |  

Kontakta oss

  |  Startsidan /

 

..
Våra tjänster

Mo Gård har en lång tradition och mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som kommunicerar på teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer.
Läs mer om våra tjänster »

..
Om Mo Gård

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet och vår målsättning är att nå fler som är i behov av våra tjänster med hjälp av hög tillgänglighet och geografisk närhet.
Läs mer om Mo Gård »

..
Ansök till Mo Gårds verksamheter

Om du är intresserad av att ansöka till någon av våra verksamheter eller om du vill ha mer information om våra tjänster kontakta vår kundrådgivare.
Läs mer om att ansöka till Mo Gårds verksamheter »
Hörselnedsättning + NPF = ?

Mo Gård är med och anordnar en ny konferens med inriktning mot dövhet/hörselnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. »


Vi bygger nytt!

I veckan startar bygget av två nya LSS-boenden i Arlöv, Skåne. »


Inbjudan till Föräldrautbildning

Välkommen till den årliga föräldrautbildningen för föräldrar till barn i alla åldrar med dövblindhet och syn-hörselnedsättning. »