Mo Gård LSS

Vi finns till för dig som har rätt till LSS och som använder teckenspråk eller anpassad kommunikation.

Mo Gård HVB

Vi har små grupper, hög personaltäthet och jobbar utifrån varje individs möjligheter och livssituation.

Mo Gård Gymnasiesärskola

På Mo Gård gymnasiesärskola kan du läsa individuella programmet i en teckenspråkig miljö. Möjlighet till boende finns.

Senaste nyheterna

  • Händer i många olika färger

Föräldrakonferens Hörselnedsättning+NPF=?

8 juli 2016|Kommentarer inaktiverade för Föräldrakonferens Hörselnedsättning+NPF=?

DHB Flex (Riksförbundet för döva hörselskadade barn och barn med språkstörning) bjuder in till en föräldrahelg som riktar sig till föräldrar med barn som är döva [...]

Inbjudan

6 juli 2016|Kommentarer inaktiverade för Inbjudan

Helgen 14 –16 oktober bjuder Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) in familjer som har barn/ungdomar under 20 år med dövblindhet. Helgen är en del i projektet Verktyg [...]

  • Logga Tell-us

Rapport Tell-us projektet

20 juni 2016|Kommentarer inaktiverade för Rapport Tell-us projektet

Projektet har varit ett 3-årigt arvsfondsprojekt där målet har varit att hitta ett sätt att låta teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning tala om hur deras liv är, hur skolan fungerar och vad [...]

Till nyhetsarkivet